Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Opstartsmødet den 28. februar på Odense Universitetshospital


Oversygeplejerske på Ortopædkirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital Marianne Lundegaard startede mødet med at byde alle velkommen. Marianne præsenterede kort E-bogen om sygepleje til den ortopædkirurgiske patient, og fortalte om den fælles opbakning til E-bogen fra alle landets ledende ortopædkirurgiske sygeplejersker samt mål og visioner for E-bogen. Derefter overlod Marianne ordet til redaktionsgruppen, som fortalte mere om baggrunden for E-bogen og den kommende skriveproces.


Redaktionsgruppen har gjort et stort og flot stykke arbejde for at E-bogen om sygepleje til den ortopædkirurgiske patient kan blive en realitet.

Power Point fra redaktionsgruppen kan findes her:
E-bog om sygepleje til den ortopædkirurgiske patient - velkommen  
Forfatterskab og rækkefølge  

Til mødet deltog sygeplejersker fra landets ortopædkirurgiske afdelinger. Sygeplejerskerne er en del af forfatter teamet bag E-bogen og det er dem som nu skal i gang med at skrive kapitlerne til E-bogen. Der vil blive skrevet ét kapitel for hver patientgruppe indenfor det ortopædkirurgiske speciale.

Forfatterteamet til kapitlet om "Sygepleje til patienten opereret i ryggen" er allerede godt i gang med at skrive deres kapitel. Til opstartsmødet fortalte de bl.a. om deres erfaringer med skriveprocessen.
Power Point fra ryg-forfatterteamet kan findes her.

Til mødet fik alle forfatterne i de enkelte teams ligeledes mulighed for at planlægge den fremadrettede skriveproces og drøfte hvilket indhold der skal være i de enkelte kapitler.

E-bogen finansieres af ledende oversygeplejersker for Ortopædkirugi, VIDOKS og FSOS. 

Blandet opstartsmødet