Dansk formål

Formålet med dette studie var at beskrive ældre borgeres erfaringer med et præhabiliteringsprogram (præoperativ træning) før en total hoftealloplastik.