Dansk formål

Formålet med dette studie var at afgrænse forskelle mellem patienter med knæartrose baseret på vægtstatus, undersøge samspillet mellem kropssammensætning, fysisk aktivitet og knæsmerter/-funktion hos patienter med knæartrose og udføre undergruppeanalyser med fokus på overvægtige med knæartrose.