Dansk formål

Dette studie havde til formål at teste gennemførligheden af et randomiseret kontrolleret forsøg (RCT) med en ny præoperativ skræddersyet søvnintervention til patienter med knæprotese.