Hanne Mainz, sygeplejrske, cand scient san. Ortopædkirurgiske afdeling, Aarhus Universitetshospital. PhD forsvar 2017.

PhD studiet  bidrager med ny viden om sygeplejenormering og plejepersonalets arbejdsforhold. I studiet blev forskellige organisatoriske faktorer undersøgt og sammenholdt med plejepersonalets daglige vurderinger af den sundhedsfaglige kvalitet og sygeplejenormering . Arbejdet repræsenterer den første forskning i Danmark om sygeplejenormering.

"Organizational factors associated with nurses' perception of healthcare quality and nurse staffing adequacy". Læs mere