Mette Trads, sygeplejerske, MCN, Ortopædkirurgisk afdeling, Regions hospitalet, Randers. PhD forsvar 2017.

PhD studiet omhandler forebyggelse af obstipation hos ældre patienter opereret for hoftebrud.  De patienter, der blev aktivt involveret i forebyggelse af obstipation, var  mindre obstiperet 30 dage efter operation og havde højere væske- og fiberindtagelse.

Preventing post - operative constipation in elderly orthopedic patients - a challenge in fundamental nursing care. Læs mere