Charlotte Myhre Jensen, sygeplejerske, Msci, Ortopædkirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital, Odense. PhD-forsvar december 2018.

PhD-studiet er et bidrag til forskning i at opnå sammenhæng mellem, hvad sundhedssystemet tilbyder og patienters behov og ønsker gennem brugerinddragelse. Studiets fokus er forløbet for patienter indlagt med hoftefraktur i patientforløb med korttidsindlæggelse.

"Tele-health for patients with hip fracture - a Participatory Design study exploring how to support self-care and empowerment". Læs mere