Trine Schifter Larsen, Cand.pæd.ant., PhD, postdoc. Klinisk Forskningsafdeling og Ortopædkirurgisk afdeling, Amager og Hvidovre Hospital. PhD forsvar februar 2020.

Trines ph.d. er en etnografisk og eksplorativ undersøgelse af søvn. Hun undersøger søvn i et dobbeltgreb; dels undersøger hun, hvad søvn er og dels hvilken betydning søvn har i rehabiliteringsforløb for ældre ortopædkirurgiske patienter.

Trine gør i dette dobbeltgreb op med forestillingen om søvn som et stabilt fænomen og retter derimod blikket på den måde, hvorpå søvn bliver til indenfor rammerne af et sygdomsforløb på hospitalet og herefter i hjemmet.

Trine anskuer søvn som andet og mere end et biologisk og kulturelt fænomen; søvn forstås performativt, som noget, der bliver til gennem kontinuerlig etablering og reetableringer af konstituerende forbindelser mellem artefakter (som fx rum, møbler) og andre performative kræfter, herunder sundhedsvæsenets søvnpædagogiske bestræbelser, kroppen, men også historisk etablerede, kropsligt funderede søvnrelaterede vaner mv.

Titel: Søvn - et basalt behov i forandring: Om søvns betydning for ældre i ortopædkirurgisk
indlæggelses- og rehabiliteringsforløb. Læs mere