VIDOKS mission er at støtte og fremme den akademiske side af sygeplejen inden for den ortopædkirurgiske sygepleje til gavn for patienter og til styrkelse af sygeplejerskers fagidentitet.

Vi ser at stærk og synlig fagidentitet har gevinst for patienterne, ikke bare i forhold til at kunne få den bedste sygepleje, men også i forhold til at kunne rekruttere sygeplejersker, da flere undersøgelser viser, at en synlig og stærk sygeplejefaglig identitet kan tiltrække og fastholde sygeplejersker. Sygeplejen skal derfor have  stærk, synlig og fælles sygeplejefaglig profil og identitet, så sygeplejen kan blive synlig og værdsat. Dette forudsætter forskning i de sygeplejefaglige interventioner, som forudsætter akademiske kompetencer.

Vi har derfor spurgt formandskandidaterne Anne Marie Holst Sommer, Thomas Markvart Sørensen, Camilla Duus Guldberg Smith, Dorthe Boe Danbjørg og Irene Charlotte Hesselberg, hvordan de vil styrke den akademiske dimension af sygeplejen.

Formandskandidatvalget starter fredag den 15. september kl 8.00 og slutter fredag den 29. september kl 8.00. Valgresultatet offentliggøres samme dag senest kl 16.

Læs mere om kandidaterne her