FFN Danmark, blev af i alt godt 40 personer stiftet på den seneste FFN Global Congress i Oslo torsdag den 5. oktober 2023.

FFN Danmark er stiftet med det formål, - at bidrage til, at alle, som pådrager sig en lavenergi fraktur, opnår optimalt funktionsniveau og livskvalitet uden yderligere frakturer (vision) - at optimere behandling, pleje og rehabilitering af patienter med en lavenergi fraktur, herunder sekundær forebyggelse (mission).

Dette ved at fokusere på både akut behandling, rehabilitering og sekundære forebyggelse med patientcentreret tværfaglige og tværsektorielle indsatser. Dertil sikre vidensdeling, kvalitet, uddannelse, forskning og lobbyisme i et tæt samarbejde med relevante sundhedsaktører, meningsdannere og videnskabelige selskaber mv.

FFN Danmark medlemsliste er nu på 60 engagerede fagpersoner. Vi håber på, at mange flere vil melde sig ind, så vi sammen kan flytte faget til gavn for både os sundhedspersoner og naturligvis til gavn for patienterne.

Gratis indmeldelse i FFN Danmark kan foregå på ffndanmark@ffndanmark.dk. Der vil komme yderligere informationer om kongressen på FFN's hjemmeside snarest.