Janni Strøm, Post.doc. & Forskningsansvarlig, RN, MHSn. Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirugi, Silkeborg Regionshospital. Ph.D. forsvar november 2018.

Janni har i sin ph.d. anvendt kvalitative som kvantitative metoder i et forsøg på at adressere en klinisk udfordring, nemlig symptomer på angst og depression hos borgere der gennemgår stabiliserende lænderyg operationer.

Studierne indeholdt i phd´en klarlægger bla. hvilke faktorer der har indflydelse på angst og depression i borgergruppen, brugen af en interaktiv og web-baseret platform med animeret information til borgere der gennemgår stabiliserende lænderyg operationer, samt effekten af denne platform på angst og depression, samt øvrig operations udkom.

Titel: Web-based support targeting anxiety and depression by featuring social interaction and animated information. A review of factors associated with anxiety and depression together with clinical evaluation. Læs mere.