Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje igangsatte et nyt nationalt projekt i januar 2020 med fokus på mobilisering af den ortopædkirurgiske patient. Alle ortopædkirurgiske afdelinger i Danmark har mulighed for at deltage.

Formålet med projektet er at sætte yderligere fokus på behovsområdet mobilisering og skabe inspiration og national vidensdeling om forskellige aspekter vedrørende mobilisering af den ortopædkirurgiske patient. Hver ortopædkirurgisk afdeling arbejder med et selvvalgt udviklingsprojekt med relation til mobilisering og ortopædkirurgiske patienter.

Projektet vil løbe over en toårig periode. Alle de lokale projekter vil blive præsenteret på en temadag, som afholdes april 2022. Derudover samles alle projekterne i en antologi som publiceres på VIDOKS.