Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje igangsatte i 2015 et Nationalt projekt for at få fokus på og udfolde behovsområdet søvn og skabe evidensbaseret viden i relation til ortopædkirugiske patienters søvn.

Projektet har to faser. I første fase arbejder hver ortopædkirurgiske afdeling med et selvvalgt område om søvn og ortopædkirurgiske patienter som samles i en antologi. Alle de lokale projekter præsenteres på en temadag om søvn og ortopædkirurgiske patienter.

Anden fase er et nationalt forskningsprojekt om søvn og ortopædkirurgiske patiener kaldet "Sov godt på hospitalet".

Antologien kan hentes her
Læs søvnartiklen her