Ortopædkirurgi er det største kirurgiske speciale med en årlig registrering af ca. 85.000 operative indgreb i landspatientregistret.