I følgende kapitel beskrives de hyppigst forekommende diagnoser og forløb hos patienter, der har en lidelse i ryggen og som bliver behandlet i kirurgiske afdelinger. Formålet med kapitlet er at give et indblik i sygeplejen til ortopædkirurgiske patienter med rygsygdomme.