Formålet med dette kapitel er at beskrive det typiske sygdomsog behandlingsforløb for voksne patienter, der bliver diagnosticeret og opereret for maligne (ondartede) tumorer i bevægeapparatet. De maligne tumorer kaldes sarkomer. Sarkomerne udgår fra bevægeapparatets støttevæv: bindevæv, knogle, muskel, fedtvæv, nerveskeder og blodkar (1).