Formålet med dette kapitel er at beskrive det typiske sygdomsog behandlingsforløb for patienter, der får amputeret et ben grundet traume, tumor eller komplikationer til kroniske sygdomme som eksempelvis diabetes og perifer arteriesygdom.