Formålet med dette kapitel er at beskrive pleje- og behandlingsforløbet for patienter med hoftenær fraktur. Kapitlet udfolder centrale sygdomsspecifikke risikofaktorer, organisatoriske problemstillinger samt patientoplevede problemstillinger, og vi præsenterer de sygeplejefaglige interventioner knyttet hertil.