Står for ledelsen af VIDOKS i samarbejde med Centerrådet. 

Centerledelsens sammensætning

Centerledelse består af en chefsygeplejerske og en forskingssygeplejerske. Centerledelsen udpeges af Centerrådet for en 3-årig periode. Aktuelt består Centerledelsen af:

  • Barbara Smith Dyrmose, Chefsygeplejerske, Aarhus Universitetshospital
  • Pia Kjær Kristensen, Lektor og klinisk sygeplejespecialist, Aarhus Universitetshospital
  • Christine Krogsgaard Schrøder (videnskabelig medarbejder), Aarhus Universitetshospital

Centerledelsens vision

VIDOKS skal være et formidlende og skabende rum for udvikling af den ortopædkirurgiske sygepleje. VIDOKS skal være en ressource for sygeplejersker og sygeplejefaglige ledere, der ønsker at udvikle deres faglige kompetencer og bidrage til udviklingen af den ortopædkirurgiske sygepleje. VIDOKS skal være et netværk for de ortopædkirurgiske afdelinger i Danmark.

Centerledelsens ambition

I vores formandskab vil vi fokusere på at dele ansvaret for udvikling og forskning mellem forskere og ledere. Dette vil give lederne bedre mulighed for at integrere forskning og udvikling i den ortopædkirurgiske sygepleje og forbedre behandlingen af patienterne. Vi har identificeret følgende fokusområder for vores formandskab:

  1. Vi vil undersøge, hvordan den ledelsesmæssige forankring af forskning og udvikling bedst kan udvikles.
  2. Vi vil udfordre VIDOKS formidlingsstrategi for at sikre, at yngre sygeplejersker nemt kan tilgå viden på VIDOKS.dk.
  3. Vi vil revidere VIDOKS' hjemmeside for at forbedre brugeroplevelsen og tilgængeligheden af viden.
  4. Vi vil undersøge, hvordan den videnskabelige forankring på tværs af de ortopædkirurgiske afdelinger i Danmark bedst kan udvikles for det videnskabelige råd.
  5. Vi vil arbejde på vores organisatoriske tilknytning og samarbejde med FSOS.