Læs VIDOKS' definition af den ortopædkirurgisk sygepleje. Definitionen er udformet af Centerrådet

Sygeplejen er en selvstændig profession og en akademisk disciplin, der er en gennemgående del af patientforløbet og central for patientresultatet. Sygeplejen omfatter de 12 sygeplejefaglige problemområder jvf. Styrelsen for Patientsikkerhed samt vejledning om sygeplejefaglig journalføring.

Den ortopædkirurgisk patients behov for sygepleje identificeres systematisk i forhold til de 12 sygeplejefaglige problemområder. Sygeplejen ydes ud fra en personcentreret tilgang med udgangspunkt i forskningsbaseret viden og sygeplejeteori. Derfor skal ortopædkirurgiske sygeplejersker have viden om systematisk identificering, handling og evaluering af de 12 sygeplejefaglige problemområder ligesom de skal kunne udføre relationelle, medinddragende og besluttende sygeplejehandlinger i forbindelse hermed.