VIDOKS har tilknyttet et Videnskabeligt Råd, der er den videnskabelige og faglige organisation bag VIDOKS.

Det Videnskabelige Råd bidrager med at indsamle og formidle relevant faglig og videnskabelig viden på en tilgængelig måde rettet mod ortopædkirurgiske sygeplejersker. Yderligere har det Videnskabelige Råd en landsdækkende netværksfunktion, hvor man kan hente inspiration, samarbejde og drøfte forskellige tiltag indenfor udvikling, uddannelse og forskning i relation til ortopædkirurgisk sygepleje. Rådet mødes 2 gange årligt.

Det Videnskabelige Råds opgaver

  • Indsamle og formidle forskningsbaseret viden om ortopædkirurgisk sygepleje.
  • Iværksætte, facilitere og udføre VIDOKS's nationale forsknings- og udviklingsprojekter.
  • Være et fagligt, videnskabeligt og forskningsnetværk for sygeplejersker med akademisk overbygning.

Det Videnskabelige Råds medlemmer

Det videnskabelige råd er en åben gruppe for sygeplejersker med interesse for ortopædkirurgisk sygepleje. Kriterier for at indgå i rådet er:

  • at medlemmerne beskæftiger sig med forskning, udvikling eller uddannelse inden for det ortopædkirurgiske område
  • at medlemmerne har en master/kandidat/PhD.
  • at medlemmerne vil indgå aktivt i rådets arbejde

Se medlemslisten her.

Hvis du ønsker at blive medlem af det videnskabelige råd, kan du henvende dig til VIDOKS´s videnskabelige medarbejder.