VIDOKS's videnskabelige medarbejder spiller en central rolle i at sikre effektiv drift og fremme vidensdeling inden for organisationen. Ud over de administrative opgaver omfatter ansvarsområder også en række videnskabelige aktiviteter. Den nuværende videnskabelige medarbejder er Christine Krogsgaard Schrøder.

Videnskabeligt nyhedsbrev

En vigtig funktion er udarbejdelse og distributionen af det videnskabelige nyhedsbrev. Medarbejderen er ansvarlig for at identificere relevante tidsskrifter, udvælge passende artikler og sikre, at nyhedsbrevet når ud til alle landets afdelinger. Dette bidrager til at holde personalet opdateret om de seneste udviklinger inden for deres felt og fremmer vidensdeling på tværs af organisationen.

Hjemmesiden

På hjemmesiden er medarbejderen ansvarlig for at opdatere og vedligeholde alt indhold. Dette inkluderer at sikre, at informationen er korrekt og ajourført.

Sociale medier

Medarbejderen står for at administrere VIDOKS's tilstedeværelse på sociale medier, herunder Facebook, LinkedIn og Instagram. Dette indebærer regelmæssig opdatering af platformene med relevant indhold, engagement med følgere og opbygning af et online netværk omkring VIDOKS's aktiviteter og initiativer.

E-bogen

I forhold til E-bogen fungerer medarbejderen som bindeled mellem redaktionen og resten af organisationen, og bistår med ad hoc opgaver.

Økonomi

Medarbejderen har ansvaret for udarbejdelsen af budgetter og årsopgørelser for VIDOKS. Dette indebærer en omhyggelig planlægning og styring af organisationens økonomiske ressourcer for at sikre en sund og bæredygtig drift.

Møder og events

Medarbejderen spiller en vigtig rolle i planlægningen og gennemførelsen af møder og events. Hun assisterer med det administrative arbejde, herunder udformning af dagsordener, hvilket sikrer, at møderne og events er velorganiserede og produktive, samtidig med at de sikrer, at der altid er spændende emner og oplæg på programmet for at inspirere og engagere deltagerne.