Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje (VIDOKS) indsamler, systematiserer, formidler og generer forskning og viden om ortopædkirurgisk sygepleje.

På baggrund af et stadigt stigende krav om patientpleje ud fra den bedst tilgængelige evidens og viden, samt en hastigt voksende vidensmængde og øget fokus på udvikling og forskning, har Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) taget initiativ til etablering af et Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje (VIDOKS). VIDOKS startede 1. marts 2012. Formålet med VIDOKS er primært at indsamle, systematisere, og formidle forskning og viden om den ortopædkirurgiske sygepleje.

Det er håbet, at VIDOKS bliver kendt og anvendt af ortopædkirurgiske sygeplejersker, så der skabes mulighed for at ny viden implementeres og kvaliteten af sygepleje til den ortopædkirurgiske patient højnes.

VIDOKS er finansieret af landets ortopædkirurgiske afdelinger. Se bidragsydere.


Se introduktionsvideo om VIDOKS.

Centerrådet

VIDOKS ledes og sikres af et Centerråd bestående af ortopædkirurgiske forskere og ledere fra hele landet. Læs mere. I spidsen for Centerrådet står Centerledelsen, som er en del formandspost bestående af en chefsygeplejerske og en forskingssygeplejerske. Læs mere.

Det Videnskabelige Råd

VIDOKS udgår fra Ortopædkirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, men fungerer som et virtuelt center med en hjemmeside, hvor relevant viden for ortopædkirurgiske sygeplejersker samles og præsenteres på en overskuelig og tilgængelig måde. For at sikre de nødvendige betingelser for et aktivt nationalt virke er der dannet et Videnskabeligt Råd bestående af sygeplejersker med interesse for det ortopædkirurgiske speciale, og som minimum har en master- eller kandidatuddannelse. Rådets primære opgave er at være med til at formidle forskningsbaseret viden relevant for ortopædkirurgiske sygeplejersker. Læs mere.

Videnskabelig medarbejder

VIDOKS's videnskabelige medarbejder spiller en central rolle i at sikre effektiv drift og fremme vidensdeling inden for organisationen. Ud over de administrative opgaver omfatter ansvarsområder også en række videnskabelige aktiviteter. Læs mere.

Årshjul

Årshjul 2024 - se vigtige datoer og aktiviteter i VIDOKS for 2024  Klik her.