VIDOKS ledes og sikres af et Centerråd med 11 medlemmer. Rådet mødes 2 gange årligt. 

Centerrådets sammensætning

Centerrådet består af en chefsygeplejerske og en forskningssygeplejerske fra hver af de fem regioner. De repræsenterer de ortopædkirurgiske afdelinger i deres region. Deres primære opgave er at sikre driften og opbakning fra de øvrige ortopædkirurgiske afdelinger og forskningsmæssige miljøer. Derudover, sidder formanden for Faglig Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) med i Centerrådet. Formanden for FSOS sikrer samarbejdet med det faglige miljø og koordinerer med tiltag i FSOS.

Centerrådets medlemmer

Centerrådets medlemmer sidder i rådet i en periode af fem år. Man kan udpeges til to perioder. Hvis man fratræder sin stilling som chefsygeplejerske eller forskningssygeplejerske, træder man ud af rådet, og en ny repræsentant skal udpeges for regionen af Centerrådet. Den videnskabelige medarbejder ansættes af Centerrådet. Se medlemmer af Centerrådet

Centerrådets opgaver

  • Understøtte ledelsesprioritering af de forsknings- og udviklingsprojekter, som iværksættes i det Videnskabelige Råd.
  • Understøtte at VIDOKS kan blive et netværk for de ortopædkirurgiske afdelinger på tværs af Danmark.
  • Understøtte at VIDOKS anvendes til at arbejde med patientsikkerhed og kvalitet i de ortopædkirurgiske patientforløb.
  • At drøfte vilkår og udviklingsmuligheder for den ortopædkirurgiske sygepleje i forhold til aktuel sundhedsfaglig dagsorden